ACTUEEL

Registratietermijn aangepast naar 5 jaar.

Informatiepagina

Downloads per deskundigheidsgebied en relevante wet -en regelgeving.
 

VIND DE JUISTE DESKUNDIGE

Bent u als rechter, officier van justitie of advocaat op zoek naar een gerechtelijk deskundige? In dit gedeelte van de website treft u onder meer de individuele deskundigen aan die inhoudelijk zijn getoetst op hun vakbekwaamheid en in staat zijn op te treden als gerechtelijk deskundige.

ALS DESKUNDIGE IN HET REGISTER

Bent u werkzaam op een deskundigheidsgebied waarvoor het NRGD is opengesteld? Wilt u gemakkelijk vindbaar zijn als deskundige voor bijvoorbeeld rechters, het Openbaar Ministerie of de advocatuur? In dit gedeelte van de website treft u meer informatie aan over hoe u een aanvraag in kunt dienen om door het NRGD te worden getoetst voor toelating tot het register.

OVER HET NRGD

Het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het NRGD heeft een wettelijke basis, is onafhankelijk en transparant. In dit gedeelte van de website treft u meer informatie aan over het College gerechtelijk deskundigen, het Bureau NRGD en over de laatste stand van zaken van het register.