Aandacht voor Justitie en veiligheid in Regeerakkoord

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie presenteerden dinsdag 10 oktober 2017 het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'. In het akkoord is veel aandacht voor Justitie en veiligheid.

  • De nationale politie krijgt structureel 267 miljoen euro extra voor onder andere meer agenten in de wijk en rechercheurs. Ook andere onderdelen van de strafrechtketen worden in dit kader versterkt met extra middelen.
  • In het Team Internationale Misdrijven wordt extra geïnvesteerd. Dit kan worden gebruikt om expertise van buiten de politie aan te trekken, bijvoorbeeld digitale experts.
  • Er wordt structureel 95 miljoen euro gereserveerd voor cybersecurity.
  • Er wordt een ambitieuze cybersecurity-agenda opgesteld met onder meer standaarden voor Internet-of things-apparaten, het stimuleren van bedrijven om veiliger software te maken via softwareaansprakelijkheid, het versterken van het Nationaal Cyber Security Centrum (CCSC) als aanspreekpunt van Computer emergency response teams (CERT) van alle sectoren, het stimuleren van cybersecurityonderzoek en het verbeteren van voorlichtingscampagnes op het gebied van cyberhygiëne.
  • De forensische kennis op het terrein van kindermishandeling wordt versterkt.

Het NRGD onderschrijft de investeringen in de justitiële keten. Operationele uitbreiding en de waarborg van kwaliteit moeten wel gepaard gaan met investeren in randvoorwaarden.

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'