Aanvraag Rechtspsychologie en Digitaal forensisch onderzoek (DFO)

Het register is opengesteld voor aanvragen Rechtspsychologie. Indien u tijdig geregistreerd wilt worden, roepen wij u op uw aanvraag in te dienen. Aanvragen die het NRGD vóór 1 maart a.s. heeft ontvangen, zullen worden meegenomen in de eerstvolgende toetsingsronde.

Raadpleeg ook de Nieuwsbrief van mei 2017 voor nadere informatie. De aanvragen worden geclusterd behandeld; na de eerstvolgende toetsingsronde van eind april zullen de namen van de geregistreerde deskundigen worden gepubliceerd op de website van het NRGD. Dit betekent dat de gebruikers van het register voornamelijk uit de dan gepubliceerde namen zullen putten.

Als een deskundige dan niet in het register staat, zal hij/zij niet meer rechtstreeks door het OM kunnen worden benoemd c.q. kan dit leiden tot aanvullende vragen ter zitting.

Aanmelden Rechtspsychologie (Legal Psychology)

Digitaal Forensisch Onderzoek (DFO)

Ook voor het deskundigheidsgebied Digitaal Forensisch Onderzoek (DFO) is het register opengesteld voor aanvragen. Het NRGD roept de DFO-deskundigen op om zich aan te melden voor registratie.

Aanmelden DFO

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. S. Pompies of mevr. N. Raats (beleidsmedewerkers voor zowel Rechtspsychologie als DFO). Stuur een e-mail naar: deskundigenregister@nrgd.nl. Of bel naar het algemeen telefoonnummer van het NRGD: 030-2567040.