Ad Hoc instrumenten nu beschikbaar

Het NRGD heeft een viertal instrumenten op haar website gepubliceerd om de kwaliteit van rapportages van Ad Hoc deskundigen in het strafrecht beter te borgen.

Zo hebben deskundigen voortaan een forensisch rapportagesjabloon tot hun beschikking bij het schrijven van hun rapport. Ook wordt met een deskundigenoverzicht een handreiking gedaan aan rechters-/raadsheren-commissaris en advocaten om een passende deskundige voor hun onderzoeksvraag te vinden.

Bekijk de Ad Hoc instrumenten

Specifieke deskundigheid

De Ad Hoc deskundige heeft een zeer specifieke en weinig voorkomende specialisatie en treedt slechts één of enkele keren op in strafzaken. Zijn of haar deskundigheidsgebied is daardoor niet opgenomen in het NRGD en valt als zodanig ook buiten onze kwaliteitsborging. Op basis van bestaande forensische kwaliteitsborgingsmethodieken zijn de volgende instrumenten tot stand gekomen voor deze specifieke deskundigen:

  1. Overzicht van Deskundigenorganisaties – hoe een deskundige te vinden?
  2. Benoemingsvragenlijst – is de deskundige de juiste deskundige voor de vraagstelling?
  3. Richtlijn Forensische Rapportage – wat hoort er in een forensisch rapport?
  4. Rapportagefeedback – is het rapport bruikbaar in de strafrechtspraak?

Project Ad Hoc deskundigheid

Het NRGD startte op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid met het Project Ad Hoc deskundigheid, in samenwerking met de Rechtspraak, Openbaar Ministerie, LDM (Politie) en forensische en academische instellingen. In de loop van de ontwikkeling bleek er al veel belangstelling te zijn voor de instrumenten. Eén instrument (de E-learningmodule Strafrecht) is nog in ontwikkeling en komt naar verwachting eind 2020 beschikbaar.

Webinars en presentaties

Om bekendheid van de instrumenten te vergroten en zo een stimulans te geven aan de kwalitatieve inzet van Ad Hoc deskundigen, verzorgt het NRGD digitale webinars en presentaties op uw locatie. Wilt u meer weten over hoe de instrumenten ook in uw organisatie ingezet kunnen worden? Neem dan contact met ons op via deskundigenregister@nrgd.nl.