Adviesrapport gemeentelijke lijkschouw

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft in de periode tussen oktober 2020 en juni 2021 verkennend onderzoek uitgevoerd naar de gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen.

In de gezamenlijke brief van VWS , BZK en JenV aan de Tweede kamer staat dat de IGJ constateert dat de continuïteit in de uitvoering van een goede lijkschouw gevaar loopt, omdat de randvoorwaarden voor de uitoefening van het beroep van de forensisch arts onder druk staan. De kwaliteit van de lijkschouw kan daarom in de nabije toekomst onvoldoende worden gewaarborgd. Structurele investering wordt noodzakelijk geacht.

De normering van het gebied Forensisch Medisch Onderzoek bij het NRGD is een stap in de juiste richting maar er moet meer gebeuren voordat de kwaliteit van de lijkschouw kan worden geborgd. Denk aan: verruiming van juridische mogelijkheden om het lichaam te onderzoeken en verbetering van de samenwerking in de forensische keten.

Kabinetsreactie adviesrapport IGJ: ‘Gemeentelijke lijkschouw door forensisch artsen onder druk, veel zorgen op korte termijn'