mr.drs. F.A.M. (Eric) Bakker nieuwe voorzitter NRGD

Het is ons een groot genoegen u langs deze weg mee te delen dat de heer mr.drs. F.A.M. (Eric) Bakker, senior raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden door de Minister van Veiligheid en Justitie met ingang van 1 juli 2016 is benoemd tot voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen.

Dhr. Bakker is senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en beschikt over zeer brede ervaring binnen het strafrecht zowel als rechter en als bestuurder. Hij heeft daarnaast jarenlange ervaring in het grootste deskundigheidsgebied in het NRGD: Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO). Later dit jaar zullen wij in de Nieuwsbrief NGRD een interview met dhr. Bakker publiceren.
De huidige voorzitter van het College gerechtelijk deskundigen (hierna: College), de heer mr. J.A. (John) Coster van Voorhout, heeft in verband met het bereiken van de leeftijd van zeventig jaar per 1 juli 2016 zijn functie neergelegd. Ditzelfde geldt voor de heer prof. dr. A.P.A. (Ton) Broeders die tot 1 juli jl. als gerechtelijk deskundige deel uitmaakte van het College. Het College is hen beiden zeer dankbaar voor hun grote bijdrage aan het inrichten van het NRGD in de eerste jaren van zijn bestaan.
Met de benoeming van dhr. Bakker als voorzitter zal het College per 1 juli bestaan uit zeven leden. De vacature van de heer Broeders wordt niet ingevuld, aangezien in het College op dit moment conform de wet drie gerechtelijk deskundigen zijn benoemd.