Benoeming nieuw collegelid NRGD

Het NRGD is verheugd te melden dat de heer dr. R.F. (Robert) Ferdinand per 1 februari 2021 als collegelid van het College van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) is benoemd.

De heer Ferdinand is kinder- en jeugdpsychiater in de forensische zorg en in de GGZ. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de behandeling van complexe problematiek.

Naast de patiƫntenzorg verricht hij wetenschappelijk onderzoek, superviseert hij onderzoekers in opleiding en is hij betrokken bij de opleiding tot psychiater. Als forensisch rapporteur is hij tevens supervisor in de opleiding tot forensisch rapporteur. Verder is hij als forensisch psychiater jeugd geregistreerd in het NRGD en heeft vanaf 2017 als vakinhoudelijk toetser deelgenomen aan diverse toetsingen op het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO). Nu hij als collegelid NRGD is benoemd, heeft de heer Ferdinand zijn werkzaamheden als toetser voor het NRGD beƫindigd.