Beoordelingskaders gereviseerd

In de Beoordelingskaders (Engels: ‘Standards’) worden:

  • De deskundigheidsgebieden omlijnd en afgekaderd.
  • De eisen voor deskundigen binnen dat vakgebied opgesomd en wordt men geïnformeerd op basis van welke informatie aanvragers getoetst worden.

In principe worden de Beoordelingskaders jaarlijks geüpdatet waar nodig. Het Bureau NRGD heeft in het voorjaar van 2018 geconcludeerd dat wijzigingen noodzakelijk zijn. De wijzigingen die doorgevoerd zijn, zijn enkel redactioneel van aard. De herziene Beoordelingskaders zijn ingegaan per publicatiedatum, welke te vinden is op het document zelf.

Een uitzondering hierop is het Beoordelingskader FPPO. Naast de bovengenoemde redactionele wijzigingen wordt daarin de hand gelegd aan de laatste inhoudelijke aanpassingen. Eerdere addenda en beleidsaanpassingen zullen in de nieuwste versie van het Beoordelingskader FPPO verwerkt zijn. Het nieuwe Beoordelingskader FPPO volgt binnenkort