Bewijsstukken intervisie goed bewaren

Ter beperking van administratieve last hoeft u niet standaard de bewijsstukken van gevolgde intervisie mee te sturen. Het NRGD controleert dat steekproefsgewijs.

Uit een evaluatie blijkt dat niet iedereen presentielijsten kan overleggen waaruit af te leiden valt dat de intervisie daadwerkelijk is gevolgd.

Het NRGD zal doorgaan met het steekproefsgewijs controleren van de bewijsstukken van de gevolgde intervisie.

Wij raden u aan om de bewijsstukken van alle gevolgde intervisie goed te bewaren. Ook u kunt namelijk in de steekproef vallen!

Zorg dat de presentielijsten voorzien zijn van datum bijeenkomst, start- en eindtijd, namen van de deelnemers en handtekeningen.

Wanneer de rapporteur aan de hand van bewijsstukken niet kan aantonen dat de vereiste uren intervisie gevolgd zijn en daarmee niet aan de wettelijk voorgeschreven kwaliteitseisen voldoet, kan dat een grond zijn voor een voorwaardelijke registratie. Wanneer er sprake is van fraude, kan dat een grond zijn voor doorhaling van de registratie.