Communicatie met het NRGD

Het NRGD vindt een zorgvuldige communicatie met rapporteurs van groot belang. Wij willen u hier graag verder over informeren.

Afloop registratie

Het NRGD attendeert u tweemaal vóór afloop van uw registratie dat uw registratie gaat verlopen. Uw aanvraag om herregistratie moet uiterlijk de dag voordat uw registratie verloopt door ons ontvangen zijn. De datum waarop uw registratie afloopt, vindt u in uw ‘besluit registratie’ (tevens bewijs van inschrijving in het NRGD). Alleen op grond van overmacht kunnen wij een aanvraag om herregistratie na datum afloop registratie in behandeling nemen. Let op! Als u niet tijdig een aanvraag om herregistratie doet, verloopt uw registratie van rechtswege. U kunt dan niet langer rechtstreeks als gerechtelijk deskundige door het OM worden benoemd.

Meer informatie: Aanvraagprocedure herregistratie

Zaaksrapporten

Zaaksrapporten moeten zijn geanonimiseerd. Voor de toetsing accepteren wij alleen zaaksrapporten die daadwerkelijk in de rechtsgang zijn ingebracht (dus geen concepten of naderhand verbeterde versies).

Ontvangst e-mail door NRGD

U ontvangt op uw e-mailbericht een automatisch verstuurde ontvangstbevestiging. Deze vormt het bewijs dat uw bericht is ontvangen.

Verzenden e-mail aanvrager

U kunt per e-mail corresponderen. Controleert u wel goed of het e-mailadres juist is. Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres, mocht dit veranderen laat ons dat tijdig weten. Op termijn zal het doen van een aanvraag voor registratie worden gedigitaliseerd. U kunt dan inloggen op de NRGD-website en gegevens uploaden.

Mondelinge toetsing

De toetsing door het NRGD bestaat uit een schriftelijke toetsing, eventueel aangevuld met een mondelinge toetsing. Dit laatste zegt nog niets over de uitkomst. Bereid u voor op de mondelinge toetsing door de door u ingeleverde zaaksrapporten vooraf goed door te nemen.

Verschillen in toetsing

Het toetsen van een aanvraag om (her)registratie is mensenwerk. Het is dan ook onvermijdelijk dat er verschillen zullen bestaan tussen hoe commissies een aanvraag om (her)registratie beoordelen of een mondelinge toetsing doen. Het betekent nog niet dat dit leidt tot verschillende uitkomsten. Toetsers zijn gebonden aan het Beoordelingskader van het desbetreffende gebied. Zij toetsen een aanvraag voor registratie aan de eisen die in dit beoordelingskader zijn vastgelegd. Om een objectieve toetsing te waarborgen, wisselen wij elk jaar de samenstelling van de commissies, volgen de toetsers intervisie en geldt er - mits onderbouwd - een wrakings- en verschoningsprocedure. Het advies van de toetsingsadviescommissies moet deugdelijk zijn gemotiveerd. Ten slotte wordt in bezwaar de hele procedure overgedaan door nieuwe toetsers.