Consultatie beoordelingskader DNA

De afgelopen maanden heeft het NRGD samen met een expertgroep gewerkt aan het aanpassen van het beoordelingskader van DNA. Het bestaande deskundigheidsgebied DNA - Source Level is aangepast en de subgebieden DNA - Activity Level en DNA - Kinship Analysis zijn toegevoegd. U kunt reageren op de voorgestelde wijzigingen tot uiterlijk 10 juni 2020.

Achtergrond

De inbreng van vakdeskundigen, maar zeker ook van gebruikers van het register, is van groot belang voor de totstandkoming van normering en toetsing door het NRGD. Tijdens een expertmeeting van vorig jaar oktober is de doorontwikkeling van het beoordelingskader DNA besproken. De meeting heeft veel nuttige feedback opgeleverd, welke is verwerkt in het beoordelingskader DNA (draft).

Wijzigingen beoordelingskader

Het aantal deskundigheidsgebieden voor DNA is vergroot van één naar drie:

  1. DNA Source Level (Basic en Extended)
  2. DNA Activity Level
  3. DNA Kinship

Analysis Activity Level en Kinship Analysis zijn volledig nieuwe deskundigheidsgebieden die voortbouwen op de kennis van Source Level. Daarnaast zijn er voor Source Level aanzienlijke wijzigingen aangebracht.

We lichten deze hieronder verder toe.

Verruiming eisen DNA Source Level

De eisen om als Source Level-expert geregistreerd te worden, zijn verruimd ten opzichte van de huidige standaarden. Hierdoor kunnen meer deskundigen die werken aan DNA-analyse en interpretatie van DNA-profielen worden geregistreerd.

Het NRGD heeft geconstateerd dat een aantal deskundigen niet zijn geregistreerd als DNA-experts terwijl ze wel veel DNA-analyses uitvoeren. Om die in het register te kunnen opnemen, hebben we enkele voorwaarden gewijzigd.

Voor de nieuwe standaarden moet de expert inzicht hebben in de gekozen strategie en deze kunnen uitleggen. Verder hebben we taken verwijderd uit Source Level die momenteel niet door alle experts worden uitgevoerd, en deze taken verplaatst naar Source Level Extended.

Additionele taken en competenties

De kandidaten voor het deelgebied Source Level worden beoordeeld op algemene DNA-competenties. Voor specifieke competenties is DNA Source Level Extended toegevoegd aan het Beoordelingskader.

Indien een deskundige één of meerdere van deze taken uitvoert, dient hij dit aan te geven en wordt hij tevens beoordeeld op die taken. Wanneer een deskundige wordt gevraagd om een taak uit te voeren die hij/zij niet beheerst, dient hij/zij dit aan de opdrachtgever te melden op grond van de gedragscode van het NRGD.

De taken die momenteel binnen Extended vallen zijn:
  • Y-chromosomaal DNA onderzoek
  • Mitochondriaal DNA onderzoek
  • Opzetten en uitvoeren onderzoeksstrategie
  • Celtypering

Consultatie

Gedurende 19 mei tot en met 9 juni 2020 wordt aan deskundigen werkzaam op dit gebied en aan gebruikers van het register, de gelegenheid geboden kennis te nemen van de inhoud van het gewijzigde beoordelingskader van DNA en hierop te reageren.

U kunt uw reactie sturen naar het e-mailadres: deskundigenregister@nrgd.nl (ter attentie van beleidsmedewerker dr. N. Laan). Het NRGD zal de binnengekomen reacties in overweging nemen. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 juni 2020.