Consultatie Beoordelingskader Rechtspsychologie

De afgelopen maanden heeft de normstellingsadviescommissie Rechtspsychologie gewerkt aan het opstellen van een adviesdocument op basis waarvan de toetsingen zullen gaan plaatsvinden (het Beoordelingskader).

Van 19 januari tot en met 9 februari 2017 staat het Engelstalige conceptadviesdocument op de website van het NRGD. Gedurende deze periode wordt aan zowel deskundigen werkzaam op dit gebied als gebruikers van het register de gelegenheid geboden kennis te nemen van de inhoud van dit document en hierop te reageren. Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 10 februari 2017.