Consultatie herziening Beoordelingskader FPPO

Het College herziet periodiek de beoordelingskaders per deskundigheidsgebied. Het beoordelingskader is een dynamisch document; het groeit mee met de tijd en de ontwikkelingen in de praktijk.

Het Beoordelingskader FPPO is in juli 2016 voor het laatst vastgesteld. Gelet op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren behoeft het Beoordelingskader thans bijstelling op een aantal vakinhoudelijke en procedurele punten.

Het College legt de hierna volgende punten ter consultatie aan u voor, zie bijgevoegde Pdf: Consultatie registratie-eisen FPPO. Wij ontvangen uw reactie graag vóór 18 juni a.s. U kunt uw reactie per mail sturen t.a.v. mw. E. van Nieuwkerk via deskundigenregister@nrgd.nl.