Coronacrisis: coulance bij herregistratie

Het NRGD gaat rapporteurs zo veel mogelijk tegemoet komen wanneer zij door maatregelen rondom het coronavirus Covid-19 niet kunnen voldoen aan de basiseisen voor herregistratie, zoals uren intervisie en deskundigheidsbevordering, aantallen rapporten of het opnieuw behalen van de tekenbevoegdheid.

Door Covid-19 vervallen de komende tijd congressen, cursussen en examens. Ook intervisiebijeenkomsten kunnen veelal niet doorgaan, al begrijpen wij dat er wel wordt gezocht naar alternatieven zoals beeldbelverbindingen waardoor deze bijeenkomsten alsnog kunnen plaatsvinden.

Verder ondervinden gedragsdeskundige rapporteurs dat het rapporteren soms bemoeilijkt wordt, omdat vanwege Covid-19 contact met de onderzochte niet altijd mogelijk is.

Wanneer u binnenkort op moet voor herregistratie en vanwege Covid-19 niet kunt voldoen aan de basiseisen, zoals de vereiste uren intervisie of deskundigheidsbevordering of aantallen rapporten, dan gaan we daar coulant mee om. Dit geldt ook wanneer er problemen zijn omtrent het opnieuw behalen van de tekenbevoegdheid bij het NFI. U krijgt dan zes maanden langer de tijd om alsnog aan de vereisten te kunnen voldoen of uw tekenbevoegdheid te behalen.

Voor wie geldt de regeling?

De regeling geldt voor rapporteurs van wie de NRGD-registratie per 1 april 2020 verloopt. De regeling loopt vooralsnog door tot de zomer. Ook rapporteurs van wie de registratie per 1 mei, 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 verloopt, kunnen gebruikmaken van de regeling.
Mocht onverhoopt blijken dat de coronacrisis langer duurt dan voorzien, dan zullen wij de coulanceregeling opnieuw bezien.

Wat moet u doen?

Als uw NRGD-registratie binnenkort verloopt en u vanwege de maatregelen rondom Covid-19 niet aan alle eisen kunt voldoen dan vragen wij u wel tijdig, dus voor het verlopen van uw registratie, pro forma een aanvraag om herregistratie te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde voorbeeldmail.
Goed om weten is dat zolang u tijdig een aanvraag om herregistratie doet u ingeschreven blijft staan in het NRGD. U kunt dus door blijven rapporteren ook al is er nog niet op uw aanvraag om herregistratie beslist.

Maatwerk vereist?

Wanneer u niet vanwege Covid-19 maar om andere redenen niet aan de registratie-eisen kunt voldoen, kunnen wij bezien of in uw geval een maatwerk oplossing mogelijk is. Daarover kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via beheer@nrgd.nl.

Hoe weet u dat uw NRGD-registratie verloopt?

Als uw NRGD-registratie verloopt, krijgt u uiterlijk een half jaar van te voren daarover bericht per mail. Dat bericht herhalen we nog een keer ongeveer twee maanden voor het verlopen van uw registratie. Houd uw mailbox dus goed in de gaten. U kunt ook zien aan het registratie-besluit en uw bewijs van inschrijving tot wanneer uw registratie loopt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via beheer@nrgd.nl.

Mogen wij ook vragen om uw coulance?

Vanwege Covid-19 zal het toetsen van aanvragen om (her)registratie in eerste instantie meer tijd in beslag nemen. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen de leden van de toetsingsadviescommissie nu niet fysiek bij elkaar komen. Wij werken hard aan een oplossing met een beveiligde beeldbelverbinding. Als u onlangs een aanvraag om herregistratie heeft gedaan of dat binnenkort gaat doen, kan de afhandeling van uw aanvraag om (her)registratie langer gaan duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip.

De coulanceregeling geldt vanaf de datum van publicatie op de website.