Coronacrisis: coulanceregeling bij herregistratie opnieuw verlengd

Begin april heeft het NRGD bekend gemaakt rapporteurs zo veel mogelijk tegemoet te komen wanneer zij door maatregelen rondom het coronavirus Covid-19 niet kunnen voldoen aan de basiseisen voor herregistratie, zoals uren intervisie en deskundigheidsbevordering, aantallen rapporten of het opnieuw behalen van de tekenbevoegdheid. Deze regeling gold in eerste instantie voor rapporteurs van wie de NRGD-registratie per 1 april, 1 mei, 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020 zou verlopen. Het NRGD heeft, gezien de huidige situatie, besloten de coulanceregeling te verlengen tot 1 januari 2021.

Verlenging van de coulanceregeling

De verlenging van de coulanceregeling houdt in dat rapporteurs van wie de registratie op 1 september 2020, 1 oktober 2020, 1 november 2020, 1 december 2020 of 1 januari 2021 verloopt ook een beroep kunnen doen op de coulanceregeling. Als uw NRGD-registratie binnenkort verloopt en u vanwege de maatregelen rondom Covid-19 niet aan alle eisen kunt voldoen dan vragen wij u wel tijdig, dus voor het verlopen van uw registratie, pro forma een aanvraag om herregistratie te doen. U kunt hiervoor gebruik maken van de bijgevoegde voorbeeldmail.

Maatwerk vereist?

Wanneer u niet vanwege Covid-19 maar om andere redenen niet aan de registratie-eisen kunt voldoen, kunnen wij bezien of in uw geval een maatwerk oplossing mogelijk is. Daarover kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via beheer@nrgd.nl.

Hoe weet u dat uw NRGD-registratie verloopt?

Als uw NRGD-registratie verloopt, krijgt u uiterlijk een half jaar van tevoren daarover bericht per mail. Dat bericht herhalen we nog een keer ongeveer twee maanden voor het verlopen van uw registratie. Houd uw mailbox dus goed in de gaten. U kunt ook zien aan het registratie-besluit en uw bewijs van inschrijving tot wanneer uw registratie loopt. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via beheer@nrgd.nl.

Mogen wij ook vragen om uw coulance?

Vanwege Covid-19 zal het toetsen van aanvragen om (her)registratie in eerste instantie meer tijd in beslag nemen. Als u onlangs een aanvraag om herregistratie heeft gedaan of dat binnenkort gaat doen, kan de afhandeling van uw aanvraag om (her)registratie langer gaan duren dan u van ons gewend bent. Wij vragen om uw begrip.