Deskundigenbewijs in het strafproces

Rolf Hoving onderzocht voor zijn promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) of het huidige Wetboek van Strafvordering voldoende waarborgen biedt om gerechtelijke dwalingen te voorkomen.

Zaken als de Schiedammer Parkmoordzaak roepen de vraag op of er wel op de juiste manier met deskundigenbewijs wordt omgegaan.

Vragen

Hoving gaat in zijn promotieonderzoek in op vragen als: is de wetgever erin geslaagd het strafproces zo in richten dat deskundigenbewijs een zo groot mogelijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de beslissingen die in het strafproces worden genomen? Of kan de omgang met deskundigenbewijs nog worden verbeterd?

Aanbevelingen

Verder doet hij aanbevelingen voor verbeteringen, gebaseerd op de omgang met deskundigenbewijs in het Engelse strafproces en door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en op inzichten over de omgang met deskundigenbewijs uit de filosofie, sociologie en argumentatieleer. Het proefschrift is beschikbaar vanaf september 2017.

Interview

Naar aanleiding van het hierboven genoemde promotieonderzoek, zal in een volgende NRGD-nieuwsbrief een interview worden geplaatst met dhr. Hoving.