DNA Activity Expert Meeting

Afgelopen 26 januari vond de DNA Activity Expert Meeting plaats. Het doel van deze dag was om te kijken waar het deskundigheidsgebied staat en om te onderzoeken of het deskundigheidsgebied DNA Activity al voldoende rijp is om tot normering over te gaan.

Met in totaal 32 aanwezigen uit binnen- en buitenland was het een zeer geslaagde dag, waarbij diverse zaken aan bod kwamen. Denk aan:

 • Het vaststellen van de wetenschappelijke basis van DNA Activity.
  Is die er in voldoende mate? Hoe kan deze verder worden ontwikkeld? En wat kan/moet een deskundige doen als er niet of nauwelijks wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is?
 • Zijn er al voldoende opleidingen en, zo nee, hoe kunnen deskundigen dan toch aan meer kennis komen?
 • Wat wordt onder rapporteren op activiteitsniveau verstaan?
 • Wat zijn de competenties van een DNA-deskundige op activiteitsniveau?
  Moeten deze verdiepend zijn ten opzichte van DNA-deskundigheid op bronniveau? Welke competenties komen er nog meer bij kijken? En hoe verwerft een deskundige deze?
 • Overbruggen van kenniskloof tussen deskundigen en gebruikers: mogelijkheden en beperkingen. Doorwerking van conclusies op bronniveau in rapportages op activiteitsniveau?
 • Hoe kunnen deskundigen zorgen voor meer transparantie en balans in de rapporten op activiteitsniveau?
 • Het formuleren van de hypotheses: wat is de rol van de verschillende groepen: deskundigen, rechters, advocaten? En hoe kan ervoor worden gezorgd dat men op tijd en voldoende betrokken wordt om later niet onnodig onderzoek te hebben gedaan.

Belangrijkste uitkomst is toch wel dat er op hoofdlijnen voldoende basis lijkt te bestaan om concrete stappen te ondernemen die kunnen leiden tot uitbreiding van het register met DNA Activity. In de komende periode zal het NRGD voorstellen ontwikkelen om het deskundigengebied verder te brengen hiermee aan de slag gaan.