DNA deskundigen geregistreerd op activiteitenniveau

Humaan DNA Analyse en Interpretatie - Activiteiten niveau is binnen het NRGD het eerste deskundigheidsgebied dat zich hoofdzakelijk richt op onderzoek op het activiteitenniveau.

Daarbij gaat het niet om de vraag van wie het DNA afkomstig is, maar hoe en wanneer het is achtergelaten. Dergelijke vragen worden steeds belangrijker in strafzaken. Inmiddels kent het NRGD-register 4 deskundigen die zich hierin specialiseren. Al in 2018 zijn de eerste stappen gezet om, gezamenlijk met het internationale veld, dit gebied te normeren. In 2021 heeft het College gerechtelijk deskundigen het normenkader vastgesteld.

Zie ook: DNA-deskundigen NFI als een van de eersten ter wereld geregistreerd als tekenbevoegd deskundigen op activiteitniveau (bron: nfi.nl).