E-learningmodule Strafrecht vanaf nu beschikbaar

Vanaf nu is de E-learningmodule Strafrecht voor Ad Hoc-deskundigen online beschikbaar en vrij toegankelijk. Daarmee stelt het NRGD het vijfde en laatste Ad Hoc-instrument beschikbaar om de kwaliteit van deskundigenrapportages in het strafrecht beter te borgen.

Deskundigen kunnen met de laagdrempelige E-learningmodule in zes korte onderdelen zich snel op de hoogte stellen van zijn/haar rol en taak binnen het strafproces, de relevante strafwetgeving en de NRGD Gedragscode. Hij/zij wordt meegenomen door het gehele proces van een strafzaak. Zo wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat er van de deskundige verwacht wordt als deze een schriftelijk verslag moet opstellen of als hij/zij wordt opgeroepen om te getuigen tijdens de zitting.

Specifieke deskundigheid

De Ad Hoc-deskundige is een rapporteur die zeer zelden rapporteert voor de rechtspraak en wiens deskundigheidsgebied niet forensisch georiënteerd is, maar die door zijn specifieke en weinig voorkomende specialisatie wel gevraagd wordt in een strafzaak op te treden. Zijn of haar deskundigheidsgebied is niet opgenomen in het NRGD en valt als zodanig ook buiten de kwaliteitsborging van het NRGD. Op basis van bestaande forensische kwaliteitsborgingsmethodieken werden eerder al de volgende instrumenten gepubliceerd voor deze specifieke deskundigen:

  1. Overzicht van Deskundigenorganisaties – hoe een deskundige te vinden?
  2. Benoemingsvragenlijst – is de deskundige de juiste deskundige voor de vraagstelling?
  3. Richtlijn Forensische Rapportage – wat hoort er in een forensisch rapport?
  4. Rapportagefeedback – is het rapport bruikbaar in de strafrechtspraak?

Bekijk de Ad Hoc-instrumenten

Project Ad Hoc Deskundigheid

Het NRGD startte op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid met het Project Ad Hoc Deskundigheid, in samenwerking met de Rechtspraak, Openbaar Ministerie, LDM (Politie) en forensische en academische instellingen. In de loop van de ontwikkeling bleek er al veel belangstelling te zijn voor de instrumenten. De E-learningmodule is geproduceerd in samenwerking met het Studiecentrum Rechtspleging (SSR) en geproduceerd in het e-learningprogramma van SSR.

Webinars en presentaties

Om bekendheid van de instrumenten te vergroten en zo een stimulans te geven aan de kwalitatieve inzet van Ad Hoc-deskundigen, verzorgt het NRGD digitale webinars en presentaties op uw locatie. Wilt u meer weten over hoe de instrumenten ook in uw organisatie ingezet kunnen worden? Neem dan contact met ons op via deskundigenregister@nrgd.nl.