EAFS 2018: The Forensic Odyssey

De volgende conferentie van de European Academy of Forensic Science (EAFS) met als thema de Europese forensische ruimte vindt plaats in Lyon van 27 tot en met 31 augustus.

Tijdens het Nederlands voorzitterschap is het belang van een goede borging van forensische deskundigheid onderkent. Het NRGD heeft destijds een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van het EU-Actieplan via het opstellen van een enquĂȘte onder EU-lidstaten.

In Lyon wordt er gezamenlijk bezien wat er is gedaan en wat verder moet worden ontwikkeld als het gaat om borging van kwaliteit in heel Europa.

Meer informatie: www.eafs2018.eu