Einde coulanceregeling herregistratie NRGD

Vanaf 13 oktober 2021 is het niet meer mogelijk om een beroep te doen op de coulanceregeling voor herregistratie en via deze regeling uitstel te krijgen om zo alsnog aan de vereisten te voldoen.

De coronamaatregelen zijn inmiddels versoepeld en het merendeel van de geregistreerde rapporteurs geeft aan inmiddels weer te kunnen voldoen aan de basiseisen voor herregistratie. Het NRGD heeft daarom besloten de coulanceregeling bij herregistratie NRGD per 13 oktober 2021 stop te zetten.

Maatwerk

Wanneer u door Covid-19 toch nog niet aan de basiseisen voor herregistratie kunt voldoen, neem dan contact op met de afdeling beheer van het NRGD via 030-2567040 of via beheer@nrgd.nl. Wij kunnen dan samen met u bezien of in uw geval maatwerk mogelijk is. Dit geldt ook voor rapporteurs die door andere redenen niet aan de basiseisen voor herregistratie kunnen voldoen.

Achtergrond

Begin april 2020 maakte het NRGD bekend om rapporteurs zo veel mogelijk tegemoet te komen wanneer zij door maatregelen rondom het coronavirus Covid-19 niet konden voldoen aan de basiseisen voor herregistratie. Rapporteurs kregen, wanneer zij een beroep deden op de coulanceregeling, zes maanden langer de tijd om alsnog aan de vereisten te voldoen. Het NRGD heeft de coulanceregeling in december 2020 voor onbepaalde tijd verlengd. De regeling sluit per 13 oktober 2021.