Eindrapportage forensische geneeskunde

Het ZonMw publiceerde onlangs de Eindrapportage verkenning structuur en inhoud onderzoek forensische geneeskunde. Dit gebeurde op verzoek van het Forensisch Medisch Genootschap (FMG).

De rapportage beschrijft de gewenste onderzoekslijnen en de wijze waarop de noodzakelijke versterking van de eerstelijns forensische geneeskunde kan worden bereikt. Aanleiding is de behoefte bij het FMG aan een kwaliteitsimpuls, omdat sinds het verschijnen van het advies van de Gezondheidsraad (2013) er te weinig is gebeurd met de gedane aanbevelingen.

Diverse media berichtten in 2016 over een tekort aan medisch specialisten die politie en justitie helpen misdaden op te lossen en dat investeren in kwaliteit noodzakelijk is.

Naast gedegen wetenschappelijk onderzoek blijkt uit de verkenning ook behoefte aan financiƫle ondersteuning bij de ontwikkeling van richtlijnen voor de forensisch medische praktijk. Verder zijn de experts het er over eens dat registratie bij het NRGD van belang is voor het toetsbaar maken van de kwaliteit.

Eindrapportage verkenning structuur en inhoud onderzoek forensische geneeskunde