Erkenning opleiding pro Justitia Rapporteur NIFP

Het College heeft de opleiding tot pro Justitia Rapporteur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie erkend.

Dit betekent dat per 1 januari 2020 geslaagde cursisten van de PJ-opleiding, lichting 2016 en later, niet meer inhoudelijk door het NRGD zullen worden getoetst. Zij kunnen dan op basis van uitsluitend een administratieve toets voorwaardelijk (voor twee jaar) worden ingeschreven in het NRGD.

De geslaagde cursist kan volstaan met het toesturen van een ingevuld aanvraagformulier, een kopie-diploma van de PJ-opleiding en een Verklaring omtrent het Gedrag die bij ontvangst door het NRGD niet ouder dan 3 maanden mag zijn.

Binnen twee weken volgt dan het besluit op de aanvraag om registratie. Bij goedkeuring wordt de rapporteur ingeschreven in het register. Zijn of haar gegevens worden dan via de website van het NRGD openbaar gemaakt.

Het NIFP zal de examinering vanaf 2020 verrichten conform de
Werkwijze Third Party Assessment van het NRGD. Dit betekent onder andere dat een gecommitteerde van het College zitting zal nemen in de examencommissie.

De PJ-opleiding van het NIFP is de eerste forensische opleiding die door het College is erkend sinds het erkenningenbeleid in 2017 is vastgesteld. Het College hoopt dat er spoedig meer forensische opleidingen zullen volgen.

Zie ook: