Handschrift: terugblikken en vooruitkijken

Het deskundigheidsgebied Handschrift is één van de eerste gebieden die het NRGD heeft genormeerd. Tien jaar later heeft dit gebied een ontwikkeling doorgemaakt waarbij één van de belangrijkste gebeurtenissen het afstoten van dit deskundigheidsgebied door het NFI was. Het gevolg hiervan is dat handschriftonderzoek alleen nog maar plaatsvindt bij private partijen.

Op dit moment zijn er slechts drie handschriftdeskundigen geregistreerd in het NRGD. Afgezien van dit lage aantal is het zo dat in ieder geval twee van de drie geregistreerden in de nabije toekomst met pensioen zullen gaan. Verlies van kennis dreigt. Reden voor het NRGD om een inventarisatie te doen van waar het veld nu staat.

Er zijn op dit moment zeer weinig handschriftdeskundigen. Ook is er geen specifieke opleiding tot handschriftdeskundige. De handschriftdeskundigen die er in Nederland zijn, danwel opdrachten uit Nederland uitvoeren, zullen binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Weliswaar zijn er buitenlandse handschriftdeskundigen, maar deze hebben niet de expertise om op een juiste en volledige wijze het Nederlandse (hand)schrift te onderzoeken; het is niet goed mogelijk om goed vergelijkend handschriftonderzoek te doen als je geen native speaker bent. Dit heeft alles te maken met (het ontbreken van) kennis over de cultuur, gebruik van dialecten etc. in een bepaald land.

Het aantal opdrachten is minder relevant wanneer men bedenkt dat de kennis in Nederland volledig verloren gaat wanneer er geen aandacht besteed wordt aan dit deskundigheidsgebied. De onmogelijkheid om één enkel handschriftonderzoek te doen, kan cruciaal zijn in het geval van bijvoorbeeld een mogelijke aanslag met terroristisch motief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schietpartij in een tram in Utrecht waarbij een briefje van de verdachte Gökman T. heeft geleid tot een verdenking van doodslag met terroristisch motief. Ook in drugszaken speelt handschrift nog regelmatig een belangrijke rol.

Zo gezegd lijkt het dus van groot belang dat er voldoende kennis voor handschriftonderzoek aanwezig blijft.

Het NRGD zal begin 2020 een meeting organiseren waarbij wij een nadere inventarisatie van het gebied gaan doen naar nut en noodzaak en waar nodig oplossingsrichtingen zullen bedenken om de kwaliteit binnen het deskundigheidsgebied te kunnen blijven borgen.

Overigens blijft het NRGD zich daarnaast inzetten voor het aantrekken van buitenlandse handschriftdeskundigen. Deze deskundigen zijn van waarde als het gaat om de enkele vergelijking van handtekeningen.