Herhaling: versnelde route nieuwe aanvraag na verlopen NRGD-registratie

Goed nieuws voor rapporteurs van wie de NRGD-registratie verlopen is en die snel een nieuwe aanvraag om registratie willen doen.

Het College vond het onnodig bezwarend voor rapporteurs om na het verlopen van de registratie eerst tien rapporten onder supervisie op te moeten maken voordat zij een nieuwe aanvraag om registratie kunnen doen.

Daarom heeft heeft het College in de collegevergadering van 6 december 2018 besloten dat kan worden volstaan met drie nieuwe zaaksrapporten die na het verlopen van de registratie zijn opgemaakt. De nieuwe aanvraag moet binnen twee jaar na het verlopen van de registratie door het NRGD ontvangen zijn.

Voor de versnelde route gelden de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het
Beleidskader aanvraag na afwijzing
. Wanneer u gebruik maakt van deze route zult u voorwaardelijk (twee jaar) worden geregistreerd. Dat is gebruikelijk (en conform NRGD-beleid) wanneer er rapporten worden ingeleverd die onder supervisie zijn opgemaakt.

Het staat u vrij om de gangbare route (tien nieuwe rapporten) te volgen op basis waarvan u onvoorwaardelijk (vijf jaar) kunt worden geregistreerd of voorwaardelijk (twee jaar) indien niet volledig aan de eisen wordt voldaan. U moet dan wel alle tien rapporten zelfstandig (niet onder supervisie) hebben opgemaakt. Als u rapporten onder supervisie heeft opgemaakt, is de versnelde route altijd de kortste weg om opnieuw in aanmerking te komen voor de NRGD-registratie.