(Her)registratie FPPO 2017

Op 1 juli 2016 is versie 4.0 van het Beoordelingskader FPPO in werking getreden. In deze versie is een generieke wijziging aangebracht inzake de verlenging van uw registratieperiode van vier naar vijf jaar.

In lijn daarmee worden ook het aantal uren intervisie en deskundigheidsbevordering dat u moet hebben gevolgd aangepast. De overgangsregeling die vanaf versie 2.0 van het Beoordelingskader FPPO geldt, is komen te vervallen.

De eis van uren intervisie en deskundigheidsbevordering is gaan gelden met de inwerkingtreding van versie 2.0 van het Beoordelingskader FPPO, per juni 2014. Deze eis geldt daardoor in 2017 nog maar vier jaar. Het NRGD zal bij de berekening derhalve niet verder terugrekenen dan tot 2014.

Loopt uw aanvraag in 2017 af dan hoeft u dus niet 40 maar 32 uur (4x8 uur) aan intervisie te hebben gedaan en 40 in plaats van 48 uur (4x12) aan deskundigheidsbevordering.