Inschrijving tweejarige profielopleiding forensisch arts

De sollicitatieronde voor de opleiding forensische geneeskunde met startdatum 1 maart 2021, sluit op 14 oktober 2020. Studenten die de opleiding forensische geneeskunde succesvol afronden, komen in aanmerking voor registratie in het NRGD als ze voldoen aan de in het beoordelingskader genoemde normen.

Eerder dit jaar heeft het NRGD samen met het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) gewerkt aan een concept beoordelingskader voor het deskundigheidsgebied Forensisch Medisch Onderzoek. De diverse reacties worden momenteel in behandeling genomen.

De opleiding tot forensisch arts wordt vormgegeven via een profiel binnen de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid en kan daarmee het predicaat medisch specialist Arts M&G verlenen aan de forensisch artsen. In afwachting van het vernieuwde profiel opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid gaat een tijdelijke opleiding van start waarmee binnen vier jaar 30 forensisch artsen opgeleid worden. Het Rijk stimuleert deze ontwikkeling met een bijdrage van € 6 miljoen.

Meer informatie en aanmelden