Interview met forensisch deskundige DNA-onderzoek Ate Kloosterman

Het NRGD publiceert de komende tijd een reeks gesprekken waarin wij vertegenwoordigers uit de (strafrecht)keten vragen voorleggen als:

Welke gevolgen hebben alle nieuwe mogelijkheden voor de strafrechtketen? Wat is er nodig voor een goede samenwerking tussen experts en deskundigen? Hoe zorgen we ervoor dat rechtsplegers en wetenschappelijke experts elkaar begrijpen en aanvullen? En hoe kan het NRGD daarbij helpen, als bruggenbouwer tussen recht en forensische deskundigheid?

In deze eerste aflevering is het woord aan: Ate Kloosterman, wegbereider en autoriteit op het gebied van forensisch DNA-onderzoek in Nederland.