ISO-bijeenkomst forensisch technisch onderzoek

Van 19 tot en met 24 november nam het NRGD deel aan een internationale ISO-bijeenkomst in Mexico met als doel kwaliteitsborging van forensisch technisch onderzoek.

Inmiddels is één vakinhoudelijke norm afgerond. Deze betreft Recognition, recording, collecting, transport and storage of items. Deze norm is van groot belang voor het forensisch onderzoek op de plaats delict. Gezamenlijk zullen de deelnemers van de Nederlandse NEN-commissie (Politie, Openbaar Ministerie, de laboratoria van NFI, TMFI en FLDO, departement van Justitie en NRGD) een bijeenkomst houden rond de introductie van deze norm.

De werkgroepen richten zich nu op de aansluitende analyse van normen, interpretatie en rapportage. Gezamenlijk werken de deelnemers van de werkgroep aan de totstandkoming van internationale kwaliteitsnormen. Nederland is ‘trekker’ van de deelnormen forensische analyse en interpretatie.

Over ISO

ISO stelt wereldwijde normen op. ISO is een onafhankelijke, non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. De aldus opgestelde normen vormen een (niet verbindend) kader voor onder andere kwaliteitsbeleid en standaardisatie van organisaties en processen. Nationale wetgevers kunnen normen verplicht stellen zoals is gebeurd voor vingersporen en DNA.

ISO 21043-2:2018
(Part 2: Recognition, recording, collecting, transport and storage of items)