ISO: kwaliteitsstandaard voor het forensische proces

Het NRGD nam deel aan een internationale ISO-werkgroep met als doel kwaliteitsborging van forensisch technisch onderzoek van 18 tot en met 22 november.

Gezamenlijk werken de deelnemers aan de totstandkoming van een internationale kwaliteitsstandaard (ISO 21043) die uiteindelijk de hele keten, van plaats delict tot rechtbank, moet gaat normeren. Daarbij is ruimte voor ‘nationale opvattingen’ over de uitvoering van onderzoek, analyse en rapportage.

Nederland (vertegenwoordigd door Politie, Openbaar Ministerie, de laboratoria van NFI, TMFI en FLDO, departement van Justitie en NRGD) is actief opsteller van de deelnormen forensische analyse en interpretatie. Deel 1 en 2 over de plaats delict zijn afgerond en gepubliceerd.

Over ISO

ISO stelt wereldwijde normen op. ISO is een onafhankelijke, non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. De aldus opgestelde normen vormen een (niet verbindend) kader voor onder andere kwaliteitsbeleid en standaardisatie van organisaties en processen. Nationale wetgevers kunnen normen verplicht stellen zoals is gebeurd voor vingersporen en DNA.