Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen ontwikkelde zich in 2016 verder op de ingeslagen weg; een nieuw deskundigheidsgebied werd toegevoegd: Digitaal Forensisch Onderzoek. Bij de herregistraties moesten nog tot 12% van de heraanvragen worden afgewezen.

Verder haalde aanpassing van de registratietermijn van vier naar vijf jaar in het Besluit register deskundige in strafzaken (Brdis) de druk iets van de ketel bij de herregistraties. Ook werden de toetsingsprocedure en bedrijfsvoering verder gestroomlijnd.

Het NRGD heeft een bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van het EU Actieplan voor een Europese Forensische Ruimte. Mr. drs. Eric Bakker volgde mr. John Coster van Voorhout op als nieuwe voorzitter. Dit jaarverslag biedt een overzicht op hoofdlijnen van alle ontwikkelingen.