Kwaliteit in de forensische keten

Begin juni organiseerde het NRGD in Utrecht een kwaliteitsoverleg met diverse forensische organisaties. In een 'corona-proof' setting is gesproken over de hoofdlijnen in ieders kwaliteitsmeerjarenvisie en hoe elkaar daarin te versterken. Vertegenwoordigers van de politie, OM, NFI en ZM namen deel aan deze kwaliteitsmiddag met hoofdadvocaat-generaal Remco van Tooren als voorzitter.

Centraal stond de onderlinge samenwerking, waarbij er vooral aandacht uitging naar de logistieke kanten. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat bij de overheveling van taken van het NFI naar de politie de kwaliteit gewaarborgd is. Hierbij is van belang dat kwaliteit context-specifiek is: de politie wil sporen in de eerste plaats veilig stellen ten behoeve van de opsporing, terwijl het NFI kwaliteitsaspecten ziet op laboratoriumniveau.

Opsporing en onderzoek zijn essentiƫle onderdelen van het strafproces, waarbij de basis wordt gelegd voor de verdere vervolging en bewijsvoering. Het NRGD is van mening dat er geen concessies gedaan mogen worden aan kwaliteit in de forensische keten. Door optimale ketensamenwerking en met een ketenkwaliteitssysteem zijn verbeteringen mogelijk.