Kwaliteitsnormen forensisch technisch onderzoek

Van 28 mei tot en met 1 juni nam het NRGD deel aan een internationale ISO-bijeenkomst in Stockholm met als doel kwaliteitsborging van forensisch technisch onderzoek.

Centraal stond de vraag: waar moet je rekening mee houden in het forensisch onderzoek en de interpretatie van bewijs? Gezamenlijk werken de deelnemers van de werkgroep aan de totstandkoming van internationale kwaliteitsnormen.

Nederland is ‘trekker’ van de deelnormen forensische analyse en interpretatie. Overigens zal de eerste norm betreffende de ‘plaats delict (PD)’ binnenkort worden afgerond en gepubliceerd. Later dit jaar zal het NRGD naar aanleiding van de publicatie samen met de andere Nederlandse leden van de werkgroep een bijeenkomst organiseren.

Over ISO

ISO stelt wereldwijde normen op. ISO is een onafhankelijke, non-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk. De aldus opgestelde normen vormen een kader voor onder andere kwaliteitsbeleid en standaardisatie van organisaties en processen.