Minder toetsingslast door erkenning van een opleiding

Pas opgeleide forensisch rapporteurs worden nu ‘dubbel getoetst’, allereerst door het opleidingsinstituut bij de examinering van de opleiding en daarna nogmaals door het NRGD voor een tweejarige registratie.

In overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het NRGD gewerkt aan de mogelijkheid op andere wijze te toetsen zodat deze dubbele toetsing geschrapt kan worden en de toetsingslast voor de individuele pas opgeleide forensisch rapporteur afneemt.

Kaders vastgesteld

Op 29 juni 2017 heeft het College gerechtelijk deskundigen daartoe twee documenten vastgesteld. Het beleidskader Erkenning van een forensische opleiding op grond van een visitatie en de werkwijze Third party assessment bij de examinering van door het College erkende opleidingen.

Aanbieders van opleidingen tot forensisch rapporteur kunnen nu een erkenning aanvragen bij het College. Forensisch rapporteurs die met goed gevolg een door het College erkende opleiding en de third party examinering hebben doorlopen, worden bij hun aanvraag tot registratie alleen nog administratief door het NRGD getoetst.