Nationale Politie geaccrediteerd voor vingersporen

De Nationale Politie is door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerd voor uitvoering van vingersporenonderzoek. Het NRGD ziet dit als een positieve ontwikkeling.

Eind 2018 stuurde minister Grapperhaus (JenV) zijn visie op kwaliteit in de forensische keten naar de Kamer waarin hij het volgende zei:

“ Het op andere en ruimere wijze inschakelen van politielabs en (semi)private labs naast het NFI mag niet tot gevolg hebben dat (het vertrouwen in) de kwaliteit van het werk daalt. De kwaliteit en onafhankelijkheid van het forensische onderzoek moeten overeind blijven, ongeacht wie de aanbieder is.

Om te zorgen dat het hele proces van forensisch onderzoek, van het veiligstellen van sporen op de plaats delict tot en met de rechtszaal, aan dezelfde hoge standaarden voldoet is een ketenkwaliteitssysteem nodig.”

Het NRGD deelt de mening dat er geen concessies gedaan mogen worden aan kwaliteit van forensisch onderzoek. De accreditatie toegekend aan de Nationale Politie voor vingersporenonderzoek past in het voornemen om daar samen met de ketenpartners aan te blijven werken.

Over de RvA

De RvA heeft als primaire taak het accrediteren en geaccrediteerd houden van conformiteitbeoordelende organisaties: laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen.
Het NRGD richt zich met name op competentie: professioneel judgement van deskundigen.

Zie ook: