Nieuwe Brdis van kracht

Op 15 april jl. is het gewijzigde Besluit register deskundige in strafzaken (Brdis) in werking getreden.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • verruiming van de mogelijkheid een deskundige voorwaardelijk in het NRGD in te schrijven;
  • verlenging van de reguliere inschrijvingsduur van vier naar vijf jaar.

In de Beoordelingskaders van de deskundigheidsgebieden is al rekening gehouden met deze wijzigingen. Daardoor vallen de praktische gevolgen mee. Wel zullen binnenkort enkele beleidskaders worden aangepast. Via de Nieuwsbrief NRGD en de website houden wij u hiervan op de hoogte.

Gewijzigde en geconsolideerde tekst van het Brdis