Nieuwe gebieden: Schotresten en DNA-Activity

Het NRGD is gestart met de voorbereidingen voor het normeren van het deskundigheidsgebied dat gaat over schotrestenonderzoek.

Bij het schieten met een vuurwapen komen schotresten vrij. Deze schotresten zijn voor een deel onverbrande kruitresten van de verschoten patroon en voor een deel de verbrandingsproducten van het slagsas uit het slaghoedje. Schotrestenonderzoek omvat het onderzoek van deze deeltjes in relatie met schootsafstand, schootsrichting en de aanwezigheid bij een schietproces. Naar verwachting zal begin 2018 de normering van dit deskundigheidsgebied zijn afgerond.

Daarnaast bereidt het NRGD een expertmeeting DNA-Activity voor. Het NRGD wil graag ook dit gebied normeren in aanvulling op het al bestaande deskundigheidsgebied DNA-bronniveau. Daar is de centrale vraag: van wie is het DNA afkomstig? Bij DNA Activity gaat het om de vraag: hoe is het DNA daar gekomen? Deze vragen spelen in strafrechtzaken in toenemende mate een rol. Voordat het NRGD in staat is dit gebied daadwerkelijk te kunnen normeren, zal eerst met een expertmeeting worden onderzocht welke obstakels er liggen. Deze expertmeeting zal in het najaar plaatsvinden.