NRGD en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Het NRGD waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Om zijn werk goed te doen, gebruikt het NRGD persoonsgegevens. Bij werken aan kwaliteit hoort dat het NRGD daar op een veilige en zorgvuldige manier mee omgaat.

Het NRGD hecht dan ook veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. In dat kader is onder meer de privacyverklaring ge├╝pdatet. Deze verklaring gaat in op de volgende onderwerpen.

  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Waarvoor verwerkt het NRGD uw persoonsgegevens?
  • Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
  • Wanneer worden uw gegevens gedeeld?
  • Contact over uw rechten.