NRGD jaarverslag 2019

In 2019 werkte het NRGD verder aan de normering van de deskundigheidsgebieden DNA-activity en Gun Shot Residu (GSR, Schotresten). Verder is gestart met het vaststellen van competenties voor de forensisch artsen. Daarnaast heeft het College de opleiding tot pro Justitia Rapporteur van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) erkend.

Per 1 januari 2020 worden geslaagde cursisten van de PJ-opleiding, lichting 2016 en later, niet meer inhoudelijk door het NRGD getoetst. Geslaagde cursisten van de PJ-opleiding (circa 35 per jaar) komen nu op basis van een administratieve toets in het NRGD-register. Dat scheelt tijd en belasting.

Resultaten en ontwikkelingen

 • Stappen gezet naar uitbreiding naar bestuurs- en civiel recht
 • PJ-opleiding NIFP erkend
 • Position paper toekomst rapporteren Pathologie opgesteld
 • Samenwerking met Nationale Politie bekrachtigd met advisering kwaliteitsprojecten
 • Normering van DNA-activity en verwantschapsonderzoek in afrondende fase (juni 2020 vastgesteld)
 • Instrumenten Ad-Hoc-deskundigheid beschikbaar

Aanvragen en afwijzingen

Tussen 2010 en 2019 kreeg het NRGD circa 1950 aanvragen voor (her-)registratie als forensisch deskundige. In 2019 deed het NRGD 134 aanvragen af, verdeeld over 10 deskundigheidsgebieden. Over de expertisegebieden heen werden 10 aanvragen (7%) op inhoudelijke gronden afgewezen.

Het grootste deel van de aanvragen betrof registratieverzoeken op het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Psychologie en Orthopedagogiek (FPPO). Dat deskundigheidsgebied ontving in totaal 108 aanvragen, waarvan 8 aanvragen (7%) op inhoudelijke gronden werden afgewezen. Er werden 66 aanvragen om herregistratie ontvangen. Bij 11 FPPO-aanvragen (10%) leidde het ingediende verzoek om herregistratie tot een voorwaardelijke registratie. Eveneens in 5 gevallen leidde het verzoek om herregistratie tot een afwijzing.

De gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag bedroeg 3 maanden in 2019.

Certificering en registratie

 • Erkenning opleiding tot pro Justitia Rapporteur van het NIFP
 • Start normering opname forensisch artsen in register NRGD
 • Samenwerkingsovereenkomst NRGD-NVMSR (medisch specialisten in bestuur en civiele recht) door ledenraad NVMSR bekrachtigd
 • Versnelde route na afwijzing ook van toepassing na verlopen NRGD-registratie
 • Inventarisatie opleidingen deskundige Bloedspoorpatroonanalyse (BPA) in Nederland

Digitalisering en toegankelijkheid

In 2019 heeft het NRGD concrete stappen gezet in het digitaliseren van het aanvraagproces voor deskundigen. De verwachting is dat eind 2020 aanvragers volledig digitaal de aanvraag kunnen indienen.

Om mee te kunnen met alle digitale ontwikkelingen heeft het NRGD voor zaaksgericht werken de overstap gemaakt naar de cloud-oplossing van de aanbieder van het huidige zaaksysteem. Dit systeem is door KPMG gescreend op veiligheid en ondersteunt het Bureau NRGD bij het zo goed en snel mogelijk afhandelen van de aanvragen om (her)registratie.

Ook is het NRGD begonnen met het aanpassen van de documenten en onze website om aan de wettelijke functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen van de overheid te blijven voldoen.