NRGD werkt aan voorkomen dubbele toetsing

Pas opgeleide forensisch rapporteurs worden nu ‘dubbel getoetst’, allereerst door het opleidingsinstituut bij de examinering van de opleiding en daarna nogmaals door het NRGD voor registratie.

In overleg met het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt het NRGD daarom aan de mogelijkheid meer systemisch te gaan toetsen zodat de toetsingslast voor de individuele pas opgeleide forensisch rapporteur afneemt.

Conceptkader

In 2016 is op basis van een advies van The Netherlands Quality Agency een conceptkader ontwikkeld. Dit conceptkader omvat de erkenning van een opleiding tot forensisch rapporteur op grond van visitatie en een conceptkader voor het werken met third party assessment bij de examinering van door het College gerechtelijk deskundigen erkende opleidingen.

Consultatie

Eind 2016 zijn deze conceptdocumenten ter consultatie voorgelegd aan de grootste aanbieders van opleidingen tot forensisch rapporteur, het NFI en het NIFP. Begin 2017 zijn de conceptkaders op enkele punten aangepast en heeft het College uit zorgvuldigheidsoverwegingen besloten het NFI en het NIFP een tweede keer te consulteren. De input vanuit deze consultatieronde zal wederom worden meegenomen bij de vaststelling van de kaders, naar verwachting eind juni.