Opname forensisch artsen in register NRGD

Het NRGD heeft met het bestuur van de beroepsorganisatie van de forensisch geneeskundigen (FMG) gesproken over een nieuwe tweejarige opleiding voor forensische artsen. Daarbij heeft het FMG de wens uitgesproken dat deelnemers na afronding van de opleiding opgenomen worden in het register van het NRGD.

Het NRGD zal onderzoek doen naar impact en implicaties hiervan. De opleiding omvat in ruime mate theorie en praktijk gericht op de forensisch medische expertise (vakinhoudelijk en juridisch) en gaat van start per 1 januari 2019, waarbij het in eerste instantie zal gaan om een tweejarige profielopleiding.

Achtergrond

De Ministers van Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en sport, Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties stuurden onlangs hun gezamenlijke visie op de toekomst van de forensische geneeskunde naar de Tweede Kamer.

Forensisch medische expertise speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en aanpakken van misdrijven. Zo pleitte de Gezondheidsraad in 2013 in het rapport ’Forensische Geneeskunde Ontleed2’ voor verbetering van de organisatie en kwaliteit van de forensische geneeskunde in Nederland. Verder rapporteerde het Nederlands Forensisch Instituut in 2016 in het rapport ‘De lijkschouw en sectie ontleed’ dat er in de keten van de lijkschouw mogelijk misdrijven worden gemist. Samen met de verantwoordelijke organisaties uit de verschillende sectoren zet het kabinet in op een aantal maatregelen waaronder:

  • De opleiding tot forensisch arts wordt vormgegeven via een profiel binnen de opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid en kan daarmee het predicaat medisch specialist Arts M&G verlenen aan de forensisch artsen.
  • In afwachting van het vernieuwde profiel opleiding Arts Maatschappij en Gezondheid gaat een tijdelijke opleiding van start waarmee binnen vier jaar 30 forensisch artsen opgeleid worden.
  • Het Rijk stimuleert deze ontwikkeling met een bijdrage van € 6 miljoen.