Presentatie rapport "De dood als startpunt"

Op 2 februari heeft de Minister van Justitie en Veiligheid het rapport “De dood als startpunt” gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Op verzoek van Ministers van verschillende Ministeries heeft een Taskforce in de periode maart tot en met december 2017 onderzoek gedaan naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie.

Aanleiding daarvoor was het rapport ’De lijkschouw en sectie beschouwd’ van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI). Daarin wordt verondersteld, dat de keten voorafgaand aan de beslissing van de officier van justitie tot het laten uitvoeren van een gerechtelijke sectie niet goed functioneert. In het rapport worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werking van de gehele keten van lijkschouw tot en met de gerechtelijke sectie. Investeren in opleiding, verruiming van juridische mogelijkheden om het lichaam te onderzoeken en verbeteringen op het gebied van de samenwerking in de keten zijn enkele hiervan.

Rapport 'De dood als startpunt - een onderzoek naar de keten van lijkschouw en gerechtelijke sectie'