Professionele ontmoeting digitaal forensisch onderzoek

Er is sprake van steeds verdergaande digitalisering van criminaliteit, denk aan hacking en het verspreiden van kinderporno. Maar ook het soort bewijs verandert. Zo zal in de nabije toekomst steeds vaker van rechters verwacht worden dat ze data uit bijvoorbeeld wifi-modems, van aangestraalde zendmasten en uit de boordcomputer van auto’s op waarde weten te schatten.

Op maandag 15 januari vond in dit kader in Maastricht de tweede professionele ontmoeting plaats tussen deskundigen en rechters met als onderwerp Digitaal Forensisch Onderzoek. De ontmoetingen zijn op initiatief van het NRGD georganiseerd en bedoeld om kennis te delen rondom actuele thema’s.

Nadat rechters in Amsterdam al eerder al hun vragen over digitale criminaliteit, digitale opsporing en bewijs aan de digitaal forensisch deskundigen konden stellen, waren vorige week maandag 45 van hun Maastrichtse collega’s in de gelegenheid om in gesprek te gaan met deskundigen van de Nationale Politie en het Nederlands Forensisch Instituut.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de mate van het digitale besef in verschillende opsporingsregio’s onderling nog erg verschilt. Ook gaven diverse aanwezigen aan dat zij nog niet eerder hadden stilgestaan bij het feit dat het Wifi-signaal van hun eigen telefoon de digitale plaats delict kan verstoren. Net zoals geacht wordt dat men niet met eigen schoenen door een bloedplas heen loopt en zo het sporenbeeld verstoort, zo hoort je wifi-adres ook niet op de router van de verdachte terecht te komen.

In 2018 gaat het NRGD de digitale bewustwording verder stimuleren in samenwerking met partners als bijvoorbeeld het opleidingsinstituut van de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (SSR).