Professionele ontmoeting risicotaxatie

Naar aanleiding van de zaak Anne Faber en het rapport van de Nationaal Rapporteur voor Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen is er een discussie binnen het veld van pro Justitia-rapporteurs ontstaan over de methode om recidiverisico in te schatten.

Uit de registratie-eisen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen en de richtlijn van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) volgt dat de risicoprognose moet zijn gebaseerd op de optimale integratie van klinische en gestructureerde risicotaxatie. Vraag is of dit bijstelling behoeft.

Een andere vraag is of er iets gezegd kan worden over het recidiverisico wanneer er geen sprake is van een geestelijke stoornis bij de verdachte of wanneer er wel een stoornis is vastgesteld maar geen relatie met het tenlastegelegde. Mag de pro Justitia rapporteur een uitspraak doen over het recidiverisico wanneer de verdachte weigert mee te werken aan het pro Justitia onderzoek? Kan de rechter zelf de risicotaxatie doen? Daarover willen we graag in gesprek gaan met de verschillende geledingen in het veld: pro Justitia-rapporteurs, wetenschappers, rechters en advocaten.

Opzet van de professionele ontmoeting is een interactieve bijeenkomst met inleidingen vanuit verschillende invalshoeken, met aansluitend veel ruimte voor discussie met de zaal. Sprekers zijn onder andere Laura Menenti, onderzoeker bij de Nationaal Rapporteur voor de Mensenhandel, prof. dr. Joke Harte, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en dr. Eric Blaauw, lector verslavingskunde aan de Hanzehogeschool Groningen. Dagvoorzitter is Harry Stikkelbroeck, voorzitter Adviescollege Verloftoetsing TBS en voormalig raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De bijeenkomst telt mee als vier uur deskundigheidsbevordering voor de NRGD-registratie.

Meer informatie en aanmelden

Datum: 19 juni 2019
Tijdstip: 13.00-17.00 uur
Locatie: Utrecht

Aansluitend is er een borrel. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Noteer 19 juni alvast in uw agenda. Het programma volgt begin april.
Als u van een plekje verzekerd wilt zijn, kunt u zich ook alvast aanmelden via het e-mailadres: c.m.p.van.haaren-vanbekkum@nrgd.nl (Cathy van Haaren).

Graag onder vermelding van functie, organisatie en wel of geen certificaat.