Professionele ontmoeting risicotaxatie

Naar aanleiding van de zaak Anne Faber en het rapport van de Nationaal Rapporteur voor Mensenhandel en Seksueel geweld tegen Kinderen is er een discussie binnen het veld van pro Justitia-rapporteurs ontstaan over de methode om recidiverisico in te schatten.

Uit de registratie-eisen van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen en de richtlijn van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) volgt dat de risicoprognose moet zijn gebaseerd op de optimale integratie van klinische en gestructureerde risicotaxatie. Vraag is of dit bijstelling behoeft.

Een andere vraag is of er ook iets over het recidiverisico gezegd kan worden wanneer er geen sprake is van een geestelijke stoornis bij de verdachte of wanneer de verdachte weigert mee te werken aan het pro Justitia onderzoek. Daarover willen we graag in gesprek gaan met de verschillende geledingen in het veld: pro Justitia-rapporteurs, wetenschappers, rechters en advocaten.

Opzet van de professionele ontmoeting is een interactieve bijeenkomst met inleidingen van prominente sprekers vanuit verschillende invalshoeken, met aansluitend veel ruimte voor discussie met de zaal.

De bijeenkomst telt mee als vier uur deskundigheidsbevordering voor de NRGD-registratie.

Meer informatie en aanmelden

Datum: 19 juni 2019
Tijdstip: 13.00-17.00 uur
Locatie: Utrecht

Aansluitend is er een borrel. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

Noteer 19 juni alvast in uw agenda. Het programma volgt begin april.
Als u van een plekje verzekerd wilt zijn, kunt u zich ook alvast aanmelden via het e-mailadres: c.m.p.van.haaren-vanbekkum@nrgd.nl (Cathy van Haaren).

Graag onder vermelding van functie, organisatie en wel of geen certificaat.