Reactie College op standpunt NIFP over toerekenen

In 2013 is een aangepaste Richtlijn Psychiatrisch Onderzoek en Rapportage in strafzaken door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie gepubliceerd.

Eén element daarin is het advies inzake het toerekenen. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heeft vervolgens met een aantal adviesrondes een standpunt bepaald hoe forensisch gedragskundige rapporteurs, wat het NIFP betreft, om dienen te gaan met het advies inzake het toerekenen. Op 8 juni 2016 is het definitieve standpunt van het NIFP aan het NRGD verstuurd.
Het College van het NRGD deelt de mening van het NIFP dat de nadruk voor de rapportage meer moet komen te liggen bij de beschrijving van de doorwerking van stoornis of gebrekkige ontwikkeling in het ten laste gelegde. Dat is de kern van het forensisch gedragsdeskundig rapporteren.
Het College heeft daarom ten aanzien van de discussie 3- óf 5-puntsschaal geen standpunt ingenomen maar is van mening dat deze categorisering niet langer nodig is wanneer de beschrijving van de psychopathologie van de onderzochte en de doorwerking daarvan in het ten laste gelegde voldoende helder is. De rechter is dan afdoende geholpen voor de beantwoording van de juridische vraag naar het toerekenen.
Het College zal nog nader onderzoeken of het standpunt van het NIFP aanleiding vormt om de registratie-eisen voor het deskundigheidsgebied FPPO aan te scherpen.