Resultaten enquête vermelding geslacht register

Het College heeft tijdens de collegevergadering van 5 december 2019 besloten om het geslacht van deskundigen te verwijderen van het openbaar register voor alle gebieden, behalve voor FPPO en Rechtspsychologie (en eventueel toekomstige gebieden) waarbij er een aanmerkelijk belang is.

In 2017 hebben een drietal aanvragers na de behandeling van de aanvraag aangegeven dat ze zonder vermelding van hun geslacht opgenomen willen worden in het NRGD.

Dit verzoek is destijds gehonoreerd door het College en was aanleiding om nader te onderzoeken wat het belang is van geslachtsvermelding van deskundigen in het register. Het NRGD heeft vervolgens een enquête gepubliceerd op de website over of en in hoeverre vermelding van het geslacht wenselijk of noodzakelijk is.

De enquête is ingevuld door 97 individuen bestaande uit onder andere rechters, advocaten, officieren van justitie en deskundigen. Onder deze groepen mensen waren de meningen sterk verdeeld. De helft was voor publicatie van het geslacht en de helft tegen. Enkele personen hadden geen mening.

Indien een persoon voor publicatie was, kon deze persoon aangeven voor welke deskundigheidsgebieden dit van belang is. Hierbij gaven alle voorstanders aan dat het voor FPPO van belang is. Daarnaast gaven negen mensen aan dat het ook voor Rechtspsychologie van belang is. De meest belangrijke redenen hiervoor zijn:

  • Bij een getraumatiseerde onderzochte (in het geval van zedendelicten) kan het geslacht van de gedragsdeskundige juist van belang zijn.
  • Vanwege culturele overwegingen zou een onderzochte kunnen zwijgen, afhankelijk van het geslacht van de deskundige.

Deze argumenten kunnen ook een rol spelen voor deskundigen die het NRGD in de toekomst wil toevoegen aan het register, zoals forensische artsen. Daarom zal voor ieder nieuw deskundigheidsgebied de afweging worden gemaakt of de publicatie van het geslacht wel of niet van belang is.