Samenwerken aan kwaliteit forensische opsporing

Sinds 2018 bespreken NRGD en Politie tweemaal per jaar de stand van zaken voor wat betreft kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van forensische opsporing. In het indicatieve politieonderzoek is het van belang dat de overgang naar de bewijsvoering degelijk ingeregeld is.

Het NRGD en de Politie onderzoeken op verschillende terreinen binnen de klassieke forensische opsporing en de digitale opsporing hoe zij elkaar kunnen helpen en versterken. Een voorbeeld daarvan is samenwerking op het gebied van Bloedspoor Patroon Analyse (BPA).

Themadag BPA

Tijdens de themadag BPA van 6 november 2019 was het NRGD dan ook aanwezig om zijn visie te presenteren en in gesprek te gaan met de deskundigen op dit deskundigheidsgebied. De presentatie van het NRGD werd kritisch, maar positief ontvangen.

De themadag is een samenkomst van bloedspoorpatroonanalisten vanuit het NFI, Politie(academie) en private instanties. Gedurende de dag waren er presentaties over proficiency testing, visualisatie van bloedsporen, het Europese BPA-congres, maar vooral casuïstiek uit het veld.

Zo werden zaken gepresenteerd zoals die van de moord op Kim Wall, die door de Deense Peter Madsen om het leven is gebracht. Het bloedsporenbeeld speelde een essentiële rol om aan te tonen dat de moord heeft plaatsgevonden in de onderzeeër.

BPA staat op de shortlist van deskundigheidsgebieden die in aanmerking komen voor normering en toetsing door het NRGD. Het NRGD onderzoekt samen met de Politie hoe dit vorm kan krijgen.