Samenwerking NVMSR en NRGD van start

Het NRGD gaat via een samenwerking met de NVMSR ook medisch specialisten registreren. Deze deskundigen rapporteren in het bestuursrecht en civiele recht. De samenwerking werd op 13 februari 2020 formeel ondertekend en brengt één register voor de hele rechtspraak een stap dichterbij.

De NVMSR is een vereniging voor specialisten als psychiaters, neurologen, orthopeden en sociaal geneeskundigen. Ze rapporteren over de gezondheidstoestand van een betrokkene, bijvoorbeeld bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid en letselschade. Onderzoeksopdrachten komen van rechters, advocaten of verzekerings- en uitkeringsinstanties.

Met deze overeenkomst wordt, vooruitlopend op de wettelijke borging, de opname van de leden van de NVMSR in het NRGD mogelijk gemaakt. Het gaat hierbij om een groep van ongeveer 100 medisch specialisten. Een eerste stap is dat de NVMSR haar opleidingsprogramma zal laten visiteren conform de vereisten van het NRGD.

Wanneer de opleiding van de NVMSR door het NRGD is erkend, kunnen de gewone leden van de NVMSR zonder vakinhoudelijke toets in aanmerking komen voor inschrijving in het NRGD. Op termijn zal het NRGD zoals gebruikelijk de hertoetsingen doen. Kandidaat-leden en bijzondere leden komen vooralsnog niet in aanmerking voor registratie. De inschrijving in het NRGD is op vrijwillige basis.