Specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken 2020

De samenwerkende faculteiten Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en de Open Universiteit bieden weer een door het NRGD (Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen) erkende specialisatieopleiding Deskundige in strafzaken aan.

De opleiding is in beginsel bedoeld voor professionals die als (forensisch) deskundigen in het strafrecht optreden en die als gerechtelijk deskundigen willen worden geregistreerd in het NRGD. Daarmee voldoen geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijk deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

De opleiding omvat:

  • Juridische basiskennis (algemeen, strafrecht, penitentiair recht).
  • Algemene kennis over opsporing. Vervolging en berechting.
  • Kennis m.b.t. de rol van de deskundige in het strafrechtelijk systeem, de Wet deskundige in strafzaken en het Besluit register deskundige in strafzaken.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van rapporteren en juridisch taalgebruik.
  • Kennis en vaardigheden op het gebied van het optreden van de deskundige ter terechtzitting.
  • Een vakspecifieke toespitsing voor sommige deskundigheidsgebieden (Forensische psychiatrie, forensische psychologie en forensische orthopedagogiek (FPPO), DNA-analyse en –interpretatie en Handschriftonderzoek).

De studiebelasting van de opleiding is 80 uur. De cursus wordt afgesloten met een toets en alleen diegenen die zowel het theoretische als het praktische deel van de opleiding met goed gevolg hebben afgesloten ontvangen een certificaat.

Meer informatie

Deel I van de Open Universiteit kan op ieder gewenst moment gestart worden. De praktijkdagen van deel II worden gehouden op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni 2020 in Maastricht. Neem voor meer informatie contact op met:
Marlie Sprengers (Universiteit Maastricht), T 043-3883273, pao@maastrichtuniversity.nl.