Specialisatieopleidingen Maastricht en Leiden opnieuw erkend

Het College heeft de specialisatieopleidingen ‘Deskundige in Strafzaken’ van het consortium Maastricht University/OU Heerlen en ‘Gerechtelijk Deskundige (richting Strafrecht)’ van het Juridisch PAO van de Universiteit Leiden opnieuw erkend voor de komende vijf jaar.

Forensisch deskundigen kunnen in het kader van hun registratie bij het NRGD deze opleidingen volgen. De erkenning houdt in dat forensisch deskundigen die deze opleiding afronden voldoende kennis van het strafrecht hebben opgedaan, bekend zijn met hun positie en rol daarin, en in staat zijn zowel schriftelijk als mondeling helder over de opdracht en elk ander relevant aspect te rapporteren.

Daarmee voldoen geslaagden aan de eisen die gesteld worden aan een gerechtelijk deskundige zoals geformuleerd in artikel 12, tweede lid van het Brdis, onder b en g.

Voor meer informatie over de opleidingen zie onderstaande links: